POLSKIE TOWARZYSTWO
HIGIENISTÓW PRZEMYSŁOWYCH

logo PTHP

Wersja polska


Wersja angielska

POLISH ASSOCIATION
OF INDUSTRIAL HYGIENISTS

WB00681_.gif (2716 bytes)

Adres do korespondencji :
Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
ul. Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
telefon: (42) 631-47-01, 631-47-02     
tel./fax: (42) 631-47-02
e-mail: pthp@imp.lodz.pl
 
Mailing address:
Polish Association of Industrial Hygienists
8 Teresy St., Lodz 91-348, Poland
phone: +48 (42) 631-47-01; 631-47-02     
tel./fax: +48 (42) 631-47-02
e-mail: pthp@imp.lodz.pl