Instrukcja wyszukiwania w bazach danych IMP w Łodzi


Wyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby:


Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Indeksy w bazie MEDIP i MEDIP 2000:

Indeksy w bazie NAUKA:

Indeksy w bazie PUB:


W celu przeglądania właściwego pola należy wybrać pole z okienka.
Przykład poniżej.Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Indeks znajdujący się z prawej stronyNa ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych pochodzących z danego pola (w rozważanym przypadku będą to słowa kluczowe klasyfikujące opisy). Uwaga: Wystarczy wpisać początek, np.: pest
(wyświetlą się słowo kluczowe zaczynające się od kompa i następne znajdujące się w indeksie: PESTYCYDY, PESTYCYDY - 2,4-D PESTYCYDY - CHLOROPIRYFOS PESTYCYDY - DIAZINON PESTYCYDY - DICHLORFOS PESTYCYDY - DURSBAN PESTYCYDY - ETYLOPARATION PESTYCYDY - KWASY FENOKSYOCTOW PESTYCYDY - LINDAN PESTYCYDY - METAMIDOFOS,...).
Po wybraniu dowolnego słowo kluczowego program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione informacje.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawisz Szukaj znajdujący się u dołu formularza


Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy, w które można wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól. Zadane warunki można połączyć jednym z następujących operatorów logicznych:


Działanie operatorów jest następujące:

iloczyn wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki
suma wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków
różnica wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku,
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku.


Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przycisk Szukaj.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj,
zostaną odnalezione opisy sklasyfikowane jednocześnie następującymi słowami kluczowymi:


Łączenie warunków: Format:Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybrać suma w opcji Łączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się prace, w których w polu tytuł wystąpił dowolny z poniższych terminów:Łączenie warunków: Format:Uwaga: W celu przeprowadzania wyszukiwania ogólnego, np. opisów dotyczących zagadnień związanych z pestycydami, wystarczy wpisać tylko to słowo - system odnajdzie opisy, które sklasyfikowano słowami kluczowymi zaczynającymi się od podanego ciągu znaków, tj. PESTYCYDY, PESTYCYDY - 2,4-D PESTYCYDY - CHLOROPIRYFOS PESTYCYDY - DIAZINON PESTYCYDY - DICHLORFOS PESTYCYDY - DURSBAN PESTYCYDY - ETYLOPARATION PESTYCYDY - KWASY FENOKSYOCTOW PESTYCYDY - LINDAN PESTYCYDY - METAMIDOFOS itd.

Różnica warunków
W celu odnalezienia opisów spełniających jeden warunek, a nie spełniajcych drugiego warunku, należy:

Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawisza Szukaj, na ekranie wyświetlą się opisy dokumentów sklasyfikowanych słowem kluczowym wibracja, ale nie dotyczące narażenia zawodowego:

Łączenie warunków: Format:


Format prezentacji danych
Opcja Format pozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych opisów.
Dostępne są dwa formaty: