Witamy na stronie projektu badawczego współfinansowanego w 60% przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

 

 

Przedmiotem projektu jest ocena ekspozycji na dioksyny i PCB w wybranej populacji osób dorosłych w Polsce. Jego głównym celem jest podniesienie jakości życia przez lepsze poznanie zagrożeń środowiskowych.

Czas trwania projektu wynosi 35 miesięcy, począwszy od dnia 1 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Pole tekstowe: „Kompleksowa ocena zagrożeń występujących w wyniku narażenia na dioksyny i polichlorowane bifenyle o właściwościach podobnych do dioksyn w Polsce” 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Jakubowski